Odtwarzanie dźwięku poprzez sparowanie ze słuchawkami

 1. Ustaw słuchawki kompatybilne z BLUETOOTH® w trybie parowania.

  Informacje o metodzie parowania znajdują się w instrukcji obsługi słuchawek.

 2. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 3. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 4. Wybierz [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

  Zestaw głośników wchodzi w tryb transmisji BLUETOOTH.

 5. Wybierz nazwę słuchawek z [Device List] w [Bluetooth Settings].

  Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, pojawi się [Connected].

  Jeśli nie możesz znaleźć nazwy słuchawek w [Device List], wybierz [Scan].

 6. Wróć do menu głównego, wybierz [Watch & Listen] i wybierz wejście.

  Obraz z wybranego wejścia pojawi się na ekranie telewizora, [BT TX] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego, a dźwięk będzie odtwarzany ze słuchawek.

  Dźwięk z zestawu głośników jest jednocześnie wyciszany.

 7. Ustaw głośność.

  Najpierw ustaw poziom głośności słuchawek. Następnie wyreguluj poziom głośności w słuchawkach za pomocą przycisku +/ na głośniku Bar Speaker lub (głośność) +/ na pilocie zdalnego sterowania.

Usunięcie sprawowanych słuchawek z listy urządzeń

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.

 3. Wybierz [Bluetooth Settings] - [Device List].

 4. Przesuń kursor na nazwę słuchawek, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij DISPLAY.

  Aby usunąć wszystkie sparowane słuchawki z listy urządzeń, naciśnij AUDIO.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wybrane słuchawki z listy urządzeń.

Uwaga

 • Aby wyświetlić sparowane słuchawki na liście urządzeń, ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Transmitter].