Dźwięk podłączonego urządzenia mobilnego BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez zestaw głośników.

  • Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.
  • Umieść zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
  • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od zestawu głośników.
  • Usuń wszelkie przeszkody występujące pomiędzy zestawem głośników a urządzeniem BLUETOOTH lub odsuń od nich zestaw głośników.
  • Zmień położenie podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
  • Zmień częstotliwość bezprzewodowej sieci LAN w pobliskim routerze bezprzewodowej sieci LAN lub komputerze na pasmo 5 GHz.
  • Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.