Jeśli transmisja bezprzewodowa jest niestabilna

W przypadku korzystania z wielu systemów bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowa sieć LAN, sygnały bezprzewodowe mogą stać się niestabilne. W takim przypadku transmisję można poprawić, zmieniając następujące ustawienie.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 3. Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].
 4. Wybierz żądane ustawienie.
  • [On]: zwykle wybieraj to ustawienie. Zestaw głośników automatycznie wybiera lepszy kanał do transmisji. Mocniejszy tryb przeciw zakłóceniom bezprzewodowym.
  • [Off]: zestaw głośników wybiera kanał z ograniczonego pasma częstotliwości, aby uniknąć zewnętrznych zakłóceń bezprzewodowych. Jeżeli dźwięk zanika po wybraniu [On], można go poprawić, wybierając [Off].

Uwaga

 • Jeśli ustawienie [RF Channel] zostanie zmienione z [Off] na [On], ponowne połączenie może zająć 1 minutę.
 • To ustawienie nie pojawia się w zależności od kraju/regionu.