Korzystanie z komunikacji BLUETOOTH®

 • Urządzenia BLUETOOTH powinny być używane w odległości około 10 metrów od siebie (bez przeszkód). Efektywny zasięg komunikacji może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach:
  • Jeśli między urządzeniami z połączeniem BLUETOOTH znajduje się osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inna przeszkoda
  • W lokalizacjach z zainstalowaną siecią bezprzewodową siecią LAN
  • W pobliżu wykorzystywanych kuchenek mikrofalowych
  • W lokalizacjach, w których występują inne fale elektromagnetyczne
 • Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku używania urządzenia BLUETOOTH w pobliżu urządzenia z funkcją sieci bezprzewodowej LAN, mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne. Może to spowodować mniejsze szybkości przesyłania danych, szumy lub niemożność połączenia. Jeśli to nastąpi, należy spróbować zastosować następujące środki zaradcze:
  • Zestaw głośników należy używać w odległości co najmniej 10 metrów od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
  • Należy wyłączyć zasilanie urządzeń bezprzewodowej sieci LAN, jeśli urządzenie BLUETOOTH jest używane w promieniu 10 metrów.
  • Zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH należy instalować jak najbliżej siebie.
 • Transmisja fal radiowych pochodząca z tego zestawu głośników zakłócić pracę niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ zakłócenia mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, zawsze należy wyłączać zasilanie zestawu głośników i urządzenie BLUETOOTH w następujących miejscach:
  • Szpitale, pociągi, samoloty, stacje benzynowe lub inne miejsca, w których mogą występować gazy łatwopalne
  • W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych
 • Zestaw głośników obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH. Zabezpieczenia te mogą być jednak niewystarczające w niektórych warunkach otoczenia i w zależności od innych czynników, dlatego podczas komunikowania się przy użyciu technologii BLUETOOTH należy zawsze zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub innego rodzaju straty powstałe w wyniku wycieku informacji podczas komunikacji za pomocą technologii BLUETOOTH.
 • Nie można zagwarantować komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH, które mają ten sam profil co zestaw głośników.
 • Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą spełniać specyfikację BLUETOOTH określoną przez firmę Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności. Jednak nawet gdy urządzenie spełnia specyfikację BLUETOOTH, mogą wystąpić przypadki, gdy właściwości lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwią połączenie lub mogą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.
 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu głośników należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.