[System Settings]

[Language]

Można ustawić język wyświetlacza na ekranie zestawu głośników.


[IR-Repeater]

[On]: zdalne sygnały przesyłane do telewizora mają swoje źródło z tyłu głośnika Bar Speaker.

[Off]: wyłączanie funkcji.


[Network/Bluetooth Standby]

[On]: można włączyć zestaw za pośrednictwem sieci lub funkcji BLUETOOTH.

[Off]: można oszczędzać energię w trybie czuwania. Po włączeniu zestawu głośników w tym trybie może minąć trochę czasu, zanim dźwięk będzie odtwarzany z opcjonalnego subwoofera lub tylnych głośników.

Uwaga

  • Jeżeli zgadzasz się korzystać z funkcji Chromecast built-in, [Network/Bluetooth Standby] automatycznie przełączy się na [On].
  • Po ustawieniu [RF Channel] na [On], [Network/Bluetooth Standby] automatycznie przełączy się na [On].


[Auto Standby]

[On]: włącza funkcję [Auto Standby]. Jeśli zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma sygnału wejścia przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

[Off]: wyłączenie


[Device Name Setting]

Można zmienić nazwę tego zestawu głośników zgodnie z preferencjami podczas korzystania z poniższych funkcji.

  • Funkcja BLUETOOTH
  • Sieć domowa
  • Spotify
  • Chromecast built-in

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadź nazwę przy użyciu klawiatury oprogramowania.


[System Information]

Można wyświetlić informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.


[Software License Information]

Można wyświetlić informacje dotyczące licencji oprogramowania.