[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]

Tworzy niesamowite wrażenia 360 Spatial Sound, które sprawiają, że dźwięk wydaje się bardziej przestrzenny, jak gdyby w pomieszczeniu było więcej głośników.
Podłącz opcjonalne głośniki tylne, aby użyć tego ustawienia.

[On]: włącza funkcję [360 Spatial Sound Mapping].

[Off]: wyłącza funkcję [360 Spatial Sound Mapping].

Uwaga

 • W przypadku podłączenia urządzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH, ustawienie [360 Spatial Sound Mapping] jest wyłączone.


[Sound Field Setting]

Można wybrać rodzaj efektu dźwięku przestrzennego. Ten efekt jest dostępny, gdy efekt dźwięku przestrzennego jest ustawiony na [SF.ON] poprzez naciśnięcie przycisku SOUND FIELD na pilocie zdalnego sterowania.
Możesz zmienić ustawienia, gdy opcja [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] jest ustawiona na [Off].
Gdy słuchawki są połączone z funkcją BLUETOOTH, ta funkcja jest niedostępna.

[Sony | Vertical Surround Engine]: Sony | Vertical Surround Engine wzmacnia efekt dźwięku przestrzennego i symuluje kanały głośników górnych, aby stworzyć efekt zanurzenia i otoczenia dźwiękiem dzięki wirtualnym efektom dźwięku przestrzennego.

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer wzmacnia efekt dźwięku przestrzennego i symuluje kanały głośników górnych, aby stworzyć efekt zanurzenia i otoczenia dźwiękiem dzięki wirtualnym efektom dźwięku przestrzennego w czasie odtwarzania formatu Dolby. Wyłącza inne efekty dźwiękowe niż format Dolby.

[DTS Virtual:X / DTS Neural:X]: wykonuje miksowanie zgodne ze środowiskiem surround. Ta funkcja jest wyłączona, gdy odtwarzany jest format DTS (96 kHz - 192 kHz), format Dolby lub format DSD.


[DSEE Extreme]

[On]: technologia AI dokładnie odtwarza charakterystykę częstotliwościową utraconą podczas kompresji i sprawia, że czujesz się, jakbyś był/a w studiu nagraniowym lub na koncercie.

[Off]: wyłączenie

Uwaga

 • Ta funkcja obsługuje częstotliwość próbkowania 2-kanałowych cyfrowych sygnałów wejściowych 44,1 kHz lub 48 kHz.
 • Ta funkcja nie obsługuje sygnałów DSD.
 • Częstotliwość próbkowania/głębi bitowej po skalowaniu wynosi maksymalnie 96 kHz/24 bity.
 • Ta funkcja nie działa w następujących warunkach.
  • Używana jest funkcja Chromecast built-in.
  • Opcja [Advanced Auto Volume] jest ustawiona na [On].
  • Efekt dźwięku przestrzennego jest ustawiony na [Sound Field: Effect On] poprzez naciśnięcie przycisku SOUND FIELD na pilocie zdalnego sterowania.


[Audio DRC]

Można skompresować zakres dynamiczny sygnału audio, aby ułatwić słyszenie cichszych dźwięków.

[Auto]: automatyczna kompresja dźwięku zakodowanego w formacie Dolby TrueHD.

[On]: odtwarza ścieżkę dźwiękową Dolby i DTS w zakresie dynamiki przewidzianym przez technologa realizującego nagranie.

[Off]: brak kompresji zakresu dynamiki.


[Advanced Auto Volume]

Można zmniejszyć różnicę głośności spowodowaną sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

[On]: automatyczna regulacja głośności.

[Off]: wyłączenie

Uwaga

 • Funkcja Advanced Auto Volume nie nadaje się do słuchania muzyki.