Wykonywanie ustawień początkowych

 1. Naciśnij HOME na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym w zestawie z zestawem głośników, aby włączyć zestaw głośników.

  Użyj pilota zdalnego sterowania, kierując go w stronę przodu głośnika bar speaker.

 2. Poczekaj, aż z wyświetlacza panelu przedniego zniknie wskaźnik [PLEASE WAIT], a na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się następny wskaźnik.

 3. Włącz telewizor.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby wprowadzić ustawienia początkowe.

  Jeśli ekran ustawień początkowych nie jest wyświetlany, użyj pilota zdalnego sterowania telewizora, aby przełączyć wejście telewizora na wejście HDMI, które jest podłączone do zestawu głośników, a następnie naciśnij HOME na pilocie zdalnego sterowania zestawu głośników.

  Ekran ustawień początkowych

  • Naciśnij (w górę)/ (w dół)/ (w lewo)/ (w prawo) i (potwierdzenie), aby wybrać pozycję zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Jeśli korzystasz z opcjonalnego subwoofera/tylnych głośników, podłącz je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie [Checking Wireless Speaker Connection].
  • Po wyświetleniu [Setup is complete.], wybierz [Learn more].

Uwaga

 • W zależności od kolejności włączania telewizora i zestawu głośników, zestaw głośników może wejść w tryb wyciszenia, a na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu głośników wyświetli się komunikat [MUTING]. Jeżeli tak się stanie, wyłącz wszystkie urządzenia, a następnie włącz zestaw głośników po włączeniu telewizora.