Głośnik Bar Speaker

Przód

Ilustracja przedstawiająca położenie każdej części z przodu i na górze głośnika Bar Speaker

 1. Przycisk (zasilanie)

  Włączenie zestawu głośników lub ustawienie go w trybie czuwania.

 2. Przycisk (wybór wejścia)

  Pozwala wybrać wejście odtwarzania w zestawie głośników.

 3. Przycisk (BLUETOOTH)

 4. Przycisk (MUSIC SERVICE)

  Jeżeli wcześniej odtwarzano muzykę w Spotify na zestawie głośników, można wznowić odtwarzanie, naciskając ten przycisk.

  Ten przycisk może być niedostępny w niektórych krajach/regionach.

 5. Przyciski +/ (głośność)

 6. Wskaźnik BLUETOOTH

  • Miga szybko na niebiesko: gdy parowanie jest w trybie czuwania
  • Miga na niebiesko: trwa próba nawiązania połączenia BLUETOOTH.
  • Świeci się na niebiesko: połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
 7. Wyświetlacz panelu przedniego

 8. Czujnik pilota zdalnego sterowania

  Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania, aby uruchomić zestaw głośników.

Tył

Ilustracja przedstawiająca położenie każdej części z tyłu głośnika Bar Speaker

 1. Funkcja przekaźnika sygnału

  Przesyła sygnał zdalny z pilota zdalnego sterowania telewizora do telewizora.

 2. Wejście AC

 3. Gniazdo S-CENTER OUT

 4. Gniazdo HDMI OUT (TV eARC/ARC)

  Podłączanie telewizora wyposażonego w gniazdo wejścia HDMI za pomocą kabla HDMI. Zestaw głośników jest kompatybilny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, z gniazda HDMI telewizora. eARC to rozszerzenie funkcji ARC umożliwiające przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

 5. Port (USB)

 6. Gniazdo TV IN (OPT)