Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany

Głośnik Bar Speaker

Uwaga

 • Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany może dojść do uszkodzenia ściany.
 • Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
 • Zawieś głośnik Bar Speaker poziomo na wzmocnionej ścianie.
 • Instalację należy zlecić sprzedawcy firmy Sony lub licencjonowanemu wykonawcy. Podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
 • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieodpowiednią stabilnością ściany, nieprawidłowym montażem śrub, katastrofami naturalnymi itp.
 • Ze względów bezpieczeństwa do zawieszenia głośnika Bar Speaker potrzebne są co najmniej dwie osoby.
 1. Przygotuj dwie śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do otworów uchwytów montażowych znajdujących się z tyłu głośnika Bar Speaker.

  Ilustracja przedstawiająca wymiary śruby. Użyj śruby o średnicy gwintu 4 mm i długości bez łba śruby większej niż 30 mm.

  (a) 4 mm

  (b) Więcej niż 30 mm


  Otwór z tyłu głośnika Bar Speaker

  Ilustracja przedstawiająca wymiary otworu z tyłu głośnika Bar Speaker. Górna część ma szerokość 5 mm, a dolna - 10 mm.

  (c) 5 mm

  (d) 10 mm

 2. Wyrównaj pionową linię nad „ LINIA ŚRODKOWA TELEWIZORA” wydrukowaną na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE (w zestawie) na środku szerokości telewizora.

  Wyrównaj LINIĘ ŚRODKOWĄ TELEWIZORA, która znajduje się pośrodku szerokości SZABLONU MONTOWANIA NA ŚCIANIE, ze środkiem szerokości telewizora.

  Środek telewizora

  SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE

 3. Wyrównaj oznaczenie „ LINIA DOLNA TELEWIZORA” wydrukowane na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE ze spodem telewizora, a następnie przyklej SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE na ścianie za pomocą dostępnej w handlu taśmy klejącej itp.

  SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE

  Taśma klejąca itp.

 4. Przykręć śruby, które przygotowano w kroku 1 bezpiecznie w oznaczeniach śrub na „ LINIA ŚRUB” wydrukowanej na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.

  Po lewej i po prawej stronie na środku SZABLONU MONTOWANIA NA ŚCIANIE znajdują się znaki czarnych kółek wskazujących pozycje montażu śrub 270 mm. Wkręć śruby w te oznaczenia, pozostawiając odległość od 10 mm do 11 mm między łbem śruby a ścianą.

  Śruby

  Oznaczenia

  (e) 270 mm

  (f) 10 mm do 11 mm

 5. Zdejmij SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.
 6. Zawieś głośnik Bar Speaker na śrubach.

  Dopasuj otwory z tyłu głośnika Bar Speaker do śrub, a następnie powieś głośnik Bar Speaker na dwóch śrubach.

  Zawieś głośnik Bar Speaker tak, aby śruby wkręcone w kroku 4 przechodziły przez otwory z tyłu głośnika Bar Speaker, a głośnik Bar Speaker został zawieszony na śrubach.

Uwaga

 • Przyklejając na ścianie SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE, należy całkowicie go rozprostować.
 • Zainstaluj głośnik Bar Speaker w odległości 70 mm lub większej od telewizora.