Słuchanie dźwięku ze sparowanego telewizora

 1. Włączanie telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

  Zestaw głośników włącza się po włączeniu zasilania telewizora i dźwięk z telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.

 2. Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

  Dźwięk obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.

 3. Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

  Po naciśnięciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora następuje tymczasowe wyciszenie dźwięku.

Wskazówka

 • Wyłączenie telewizora powoduje również wyłączenie zestawu głośników, ponieważ zasilanie zestawu jest uzależnione od zasilania telewizora.

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie z zestawem głośników

Można używać następujących przycisków.

Uwaga

 • Jeżeli wybierzesz inne wejście niż TV na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym w zestawie z zestawem głośników, dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany poprzez zestaw. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, naciśnij TV na pilocie zdalnego sterowania i zmień wejście na TV.
 • Gdy telewizor jest podłączony za pomocą funkcji BLUETOOTH, następujące przyciski na pilocie zdalnego sterowania nie działają.
  (w górę)/ (w dół)/ (w lewo)/ (w prawo), (potwierdzenie), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, (odtwarzanie/pauza), (poprzedni)/ (następny)