Uruchomienie Easy Setup

Można w łatwy sposób wykonać podstawowe ustawienia początkowe, ustawienia głośników i ustawienia sieci zestawu głośników po uruchomieniu Easy Setup.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Easy Setup] z menu głównego.

  Na ekranie telewizora pojawi się [Easy Setup].

 3. Wybierz żądane ustawienie.
  • [Easy Initial Setup]: podstawowe ustawienia początkowe, w tym ustawienia głośników i ustawienia sieci.
  • [Easy Sound Setup]: wykonuje podstawowe ustawienia głośników w celu optymalizacji dźwięku przestrzennego w otoczeniu. Aby użyć tego ustawienia, podłącz opcjonalny subwoofer lub głośniki tylne.
  • [Easy Network Setup]: podstawowe ustawienia sieci.
 4. Wykonaj konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.