Podłączanie opcjonalnego głośnika za pomocą połączenia ręcznego

Opcjonalny głośnik jest automatycznie podłączany do zestawu głośników po jego włączeniu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi opcjonalnego głośnika.

Jeśli opcjonalny głośnik nie może zostać automatycznie podłączony do zestawu głośników, wykonaj połączenie ręczne, wykonując poniższe czynności.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 3. Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

  Na ekranie telewizora pojawi się [Start manual linking].

 4. Naciśnij LINK na opcjonalnym głośniku.

  Wskaźnik zasilania opcjonalnego głośnika, który miał wciśnięty przycisk LINK, miga dwukrotnie na zielono.

 5. Wybierz [Start].

  Rozpoczyna się podłączanie ręczne.

  Na ekranie telewizora wyświetli się proces podłączania.

  Aby anulować podłączanie ręczne, wybierz [Cancel].

 6. Gdy opcjonalny głośnik, który chcesz podłączyć, wyświetla [Connected], wybierz [Finish].
 7. Naciśnij (potwierdzenie).

  Nawiązano połączenie ręczne, a wskaźnik zasilania opcjonalnego głośnika świeci się na zielono.

Uwaga

 • Jeżeli wykonasz [Start manual linking], [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] ustawi się automatycznie na [Manual].
 • Tylko głośniki, dla których wyświetlił się komunikat [Connected] w kroku 6, połączą się z zestawem głośników. Jeśli opcjonalny głośnik nie jest prawidłowo podłączony, wykonaj czynności ponownie od kroku 1.