Rozkoszowanie się wyraźnym dźwiękiem podczas cichego odtwarzania o północy (NIGHT)

  1. Naciśnij NIGHT, aby wybrać ustawienie.

    Ustawienie pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

    • [N.ON]: dźwięk jest odtwarzany cicho z minimalną stratą wierności i wyrazistości dialogów.
    • [N.OFF]: wyłącza funkcję trybu nocnego.

Uwaga

  • Gdy wyłączasz zestaw głośników, to ustawienie ma automatycznie ustawianą wartość [N.OFF].
  • W przypadku podłączenia urządzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH tryb nocny jest wyłączony.