Oglądanie telewizji

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Watch & Listen] - [TV] z menu głównego.
  3. Wybierz program, używając pilota zdalnego sterowania telewizora.

    Wybrany program telewizyjny jest wyświetlany na ekranie telewizora, a z zestawu głośników odtwarzany jest dźwięk.

  4. Ustaw głośność.

Uwaga

  • Jeżeli głośnik bar speaker zasłania czujnik zdalnego sterowania telewizora i nie można obsługiwać telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, włącz funkcję przekaźnika sygnału w zestawie głośników.

Wskazówka

  • Można wybrać bezpośrednio [TV], naciskając TV na pilocie zdalnego sterowania.