Z opcjonalnego głośnika nie słychać żadnego dźwięku lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk.

  • Naciśnij SW (głośność subwoofera) + na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć głośność subwoofera, lub naciśnij REAR (głośność tylnych głośników) +, aby zwiększyć głośność tylnego głośnika.
  • Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego w opcji [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection].
  • Wyłącz tryb nocny.
  • Jeśli zmienisz ustawienie [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] z [Off] na [On], odtworzenie dźwięku może zająć 1 minutę.
  • Patrz instrukcja obsługi opcjonalnych tylnych głośników/subwoofera.