Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji.

Więcej informacji na temat funkcji aktualizacji można znaleźć w następującej witrynie:

Uwaga

 • Ukończenie aktualizacji może zająć do 20 minut.
 • Środowisko internetowe jest niezbędne do przeprowadzania aktualizacji przez Internet.
 • W trakcie trwania aktualizacji nie należy włączać lub wyłączać zestawu głośników, odłączać przewodu zasilającego, odłączać/podłączać przewodu HDMI lub obsługiwać zestawu głośników lub telewizora. Poczekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania.
 • Ustaw opcję [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] na [On] jeżeli chcesz, aby aktualizacje oprogramowania odbywały się automatycznie. Aktualizację oprogramowania można wykonać, nawet po wybraniu [Off] w [Auto Update] w zależności od szczegółów aktualizacji.
 1. Korzystając z opcjonalnego subwoofera, upewnij się, że są włączone i podłączone do zestawu głośników. Korzystając z tylnych głośników, upewnij się, że są one podłączone do gniazdka ściennego, włączone i podłączone do zestawu głośników.

  Wskaźnik(i) zasilania opcjonalnego subwoofera i/lub lampka(i) tylnego głośnika świecą na zielono.

 2. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 3. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.

  Jeżeli zestaw głośników wykryje informacje o aktualizacji zestawu głośników w sieci, pojawi się powiadomienie o aktualizacji i [Software Update] w menu głównym. W takim przypadku wybierz [Software Update] i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

 4. Wybierz [Software Update].

  Na ekranie telewizora pojawi się [Software Update].

 5. Wybierz element do aktualizacji.

  Wybierz element do aktualizacji z poniższych, naciskając (w górę)/ (w dół) i (potwierdzenie), następnie zaktualizuj oprogramowanie postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

  Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, zestaw głośników automatycznie uruchomi się ponownie.

  Podczas aktualizacji oprogramowania [UPDATE] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Po zakończeniu aktualizacji, zestaw głośników automatycznie uruchomi się ponownie.

[Network Update]

Aktualizuje oprogramowanie przy użyciu dostępnej sieci. Upewnij się, że sieć jest podłączona do Internetu.

[USB Update]

Aktualizuje oprogramowania przy użyciu pamięci USB. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji znajdują się w instrukcjach wyświetlanych podczas pobierania pliku aktualizacji.

[Wireless Speakers Update]

Podczas aktualizacji oprogramowania, podłącz głośnik bezprzewodowy do gniazdka sieciowego i włącz go.
Aktualizuje oprogramowanie opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników, gdy oprogramowanie zestawu głośników jest najnowszej wersji.

Uwaga

 • Można uruchomić [USB Update] poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 7 sekund przycisku (BLUETOOTH) i (zasilanie) na głośniku Bar Speaker.
 • Jeżeli aktualizacja opcjonalnego subwoofera lub tylnych głośników nie działa, przenieś je w miejsce w pobliżu głośnika Bar Speaker i zaktualizuj.