Nie można wyłączyć zestawu lub nie można użyć [Advanced Settings]./Po naciśnięciu przycisku zasilania, [.DEMO] pojawi się w wyświetlacz panelu przedniego i nie można wyłączyć zestawu głośników.

  • Zestaw głośników może działać w trybie demo. Aby anulować tryb demo, zresetuj zestaw głośników. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk (zasilanie) i (głośność) na głośniku Bar Speaker.