Połączenie BLUETOOTH ze słuchawkami zostanie rozłączone.

  • Gdy używana jest funkcja Chromecast built-in, słuchawki nie mogą połączyć się z zestawem głośników za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.