Nie można ustanowić połączenia BLUETOOTH.

  • Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.
  • Upewnij się, że podłączane słuchawki BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH są włączone.
  • Umieść zestaw głośników i słuchawki BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
  • Ponownie sparuj zestaw głośników ze słuchawkami BLUETOOTH. Najpierw może wystąpić konieczność anulowania parowania urządzenia BLUETOOTH z tym zestawem głośników.
  • Informacje o parowaniu mogą zostać usunięte. Ponownie przeprowadź operację parowania.