Używanie menu głównego

Można wyświetlić menu główne na ekranie telewizora, podłączając zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Naciśnij (w górę)/ (w lewo)/ (w prawo), aby wybrać kategorię, następnie naciśnij (w dół) lub (potwierdzenie).

  Pozycje dla wybranej kategorii pojawiają się na liście kategorii na ekranie telewizora.

  • [Watch & Listen]: wybiera wejście telewizora lub urządzenia audio podłączonego do zestawu głośników lub usługi muzycznej do odtwarzania w zestawie głośników.
  • [Setup]: wykonuje podstawowe początkowe ustawienia za pomocą [Easy Setup] lub różne ustawienia zaawansowane zestawu głośników.
 3. Naciśnij (w górę)/ (w dół)/ (w lewo)/ (w prawo), aby wybrać pozycję, następnie naciśnij (potwierdzenie).

  Wybrane wejście lub ustawienie wyświetla się na ekranie telewizora.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij BACK.