Nie można ustanowić połączenia BLUETOOTH.

  • Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.
  • Upewnij się, że podłączane urządzenie BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH są włączone.
  • Umieść zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
  • Ponownie sparuj zestaw głośników z urządzeniem BLUETOOTH. Wcześniej może być koniecznie anulowanie parowania z zestawem głośników przy użyciu urządzenia BLUETOOTH.
  • Informacje o parowaniu mogą zostać usunięte. Ponownie przeprowadź operację parowania.