Korzystanie z menu [Advanced Settings]

Istnieje wiele możliwości regulacji różnych elementów, takich jak obraz i dźwięk w menu [Advanced Settings].

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.

  Na ekranie telewizora pojawi się [Advanced Settings].

 3. Wybierz element ustawień.
  • [Speaker Settings]: wprowadza ustawienia głośników do instalacji i podłączeń.
  • [Audio Settings]: wprowadza ustawienia wyjścia audio.
  • [HDMI Settings]: wprowadza ustawienia HDMI.
  • [Bluetooth Settings]: Szczegółowe ustawienia funkcji BLUETOOTH.
  • [System Settings]: ustawienia związane z zestawem głośników.
  • [Network Settings]: wprowadza szczegółowe ustawienia Internetu.
  • [Resetting]: przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu głośników.
  • [Software Update]: aktualizuje oprogramowanie zestawu głośników lub opcjonalnego subwoofera/tylnych głośników.