Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją Sterowanie przez HDMI za pomocą kabla HDMI umożliwia połączenie działania zestawu głośników, takiego jak włączanie/wyłączanie lub ustawienie głośności w telewizorze.

Używanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcją, która włącza urządzenia podłączone za pomocą kabla HDMI (High-Definition Multimedia Interface), łącząc je ze sobą.

Chociaż ta funkcja działa na urządzeniach kompatybilnych z funkcją Sterowanie przez HDMI, może nie działać w przypadku podłączenia urządzeń innych niż te wyprodukowane przez firmę Sony.

Przygotowanie do pracy przez połączenie z telewizorem

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI telewizora podłączonego do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI.

Domyślnym ustawieniem funkcji Sterowanie przez HDMI zestawu głośników jest [On].

Wskazówka

  • W przypadku podłączania urządzenia, takiego jak odtwarzacz Blu-ray Disc do telewizora za pomocą kabla HDMI włącz funkcję Sterowanie przez HDMI.
  • Aby włączyć funkcję Sterowanie przez HDMI telewizora lub odtwarzacza Blu-ray, zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
  • Jeśli włączysz funkcję Sterowanie przez HDMI („BRAVIA” sync) podczas używania telewizora Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI jest także automatycznie uruchamiana w zestawie głośników. Po zmianie ustawień, [DONE] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Wykonywanie operacji związanych z zasilaniem lub ustawianiem głośności za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora

Podczas włączania/wyłączania telewizora lub ustawiania głośności za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, zasilanie zestawu głośników lub ustawienie głośności są zablokowane.

Telewizor

Pilot zdalnego sterowania telewizora

Blokada zasilania

Po włączeniu lub wyłączeniu telewizora następuje automatyczne włączenie lub wyłączenie zestawu głośników.

Uwaga

  • Jeśli wyłączysz zestaw głośników przed wyłączeniem telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się automatycznie, nawet po kolejnym włączeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj następującą operację.
    • Wybierz zestaw głośników dla urządzenia wyjściowego dźwięku w menu telewizora.
    • W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony włącz zestaw głośników, gdy telewizor jest włączony.

Ustawienie głośności

Dźwięk telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu głośników. Głośność zestawu głośników można ustawiać za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Inne funkcje łączące

Obsługa menu za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora

Możesz obsługiwać menu zestawu głośników, wybierając nazwę zestawu głośników podczas zmiany wejścia lub obsługując Sync Menu w telewizorze.

Uwaga

  • Niektóre telewizory firmy Sony obsługują Sync Menu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby sprawdzić, czy obsługuje on Sync Menu.

Dostosowanie języka

Po zmianie języka wyświetlania ekranowego telewizora zmieniony zostanie również język wyświetlania ekranowego zestawu głośników.

Wskazówka

  • Można zmienić ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI, wybierając [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] w menu głównym.