Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się [BT TX].

  • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Receiver]. [BT TX] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego, jeżeli [Bluetooth Mode] jest ustawiony na [Transmitter].