Regulacja opóźnienia między obrazem a dźwiękiem

 1. Naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się [SYNC].

 2. Naciśnij (w prawo) lub (potwierdzenie).

  Czas regulacji pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

 3. Wyreguluj opóźnienie za pomocą (w górę)/ (w dół), a następnie naciśnij (potwierdzenie).

  Regulacja jest możliwa w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstępach co 25 ms.

 4. Naciśnij OPTIONS.

  Menu opcji na wyświetlaczu panelu przedniego wyłącza się.