Korzystanie z funkcji Sony | Music Center

Sony | Music Center to aplikacja do sterowania kompatybilnymi urządzeniami audio firmy Sony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon lub tablet.


Szczegółowe informacje na temat Sony | Music Center można znaleźć na następującej stronie.

https://www.sony.net/smcqa/

  1. Zainstaluj darmową aplikację Sony | Music Center na urządzeniu mobilnym.
  2. Podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
  3. Uruchom Sony | Music Center.
  4. Obsługuj postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie Sony | Music Center.

Uwaga

  • Korzystaj z najnowszej wersji Sony | Music Center.
  • Jeżeli nie można połączyć zestawu głośników i urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH, odinstaluj aplikację Sony | Music Center i spróbuj ponownie połączyć się za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Wskazówka

  • Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci, co zestaw głośników.