Ingen tv-lyd udsendt fra systemet.

  • Kontroller typen og tilslutningen af HDMI-kablet og lydlablet, som er tilsluttet til systemet og tv'et.

  • Hvis dit tv er kompatibelt med lydreturneringskanal, skal du sørge for at systemet er tilsluttet til et ARC-kompatibelt HDMI IN-stik på tv'et. Hvis lyden stadig ikke udsendes, eller hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte et lydkabel (medfølger ikke), holde ned på SHIFT og trykke på SETUP, og derefter indstille [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] til [OFF].

  • Hvis dit tv ikke er kompatibelt med lydreturneringskanal, udsendes tv-lyden ikke fra systemet, selvom systemet er tilsluttet til tv'ets HDMI IN-stik. For at udsende tv-lyden fra systemet skal du tilslutte et lydkabel (medfølger ikke).

  • Ændr funktionen på systemet til [TV].

  • Skru op for lydstyrken på systemet.

  • Afhængigt af rækkefølgen af om du tænder for tv'et eller systemet først, er lyden på systemet muligvis slået fra og [] (lyd fra) lyser på displayet på systemet. Hvis dette sker, skal du først tænde for tv'et og derefter for systemet.

  • Indstil højttalerindstillingen på tv'et (BRAVIA) til lydsystem. Se betjeningsvejledningen til dit tv for hvordan du indstiller tv'et.