Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Ved at tilslutte flere enheder, som er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion, kan du live fester op med stor lydstyrke.

Det første system i kæden, som skal aktiveres, bliver festværten og deler musik med andre systemer (festgæster).

Kompatible enheder:

Se https://www.sony.net/smcqa/.


Inden betjening af systemet skal du sørge for at alle systemer, som skal tilsluttes, er inden for 1 m af enheden.

 1. Aktiver BLUETOOTH-funktionen på alle systemer.

  Den følgende betjening er et eksempel på aktivering af BLUETOOTH-funktionen på MHC-V43D. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

  1. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.

  2. Tryk gentagne gange på FUNCTION indtil [BLUETOOTH] vises på displayet.

 2. Opsæt det første system som festværten.

  Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af MHC-V43D som det første system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

  1. Sikr dig, at [BT AUDIO] vises på displayet.

   Hvis ikke, skal du udføre trin nummer 1.

  2. Tilslut BLUETOOTH-enheden til systemet via BLUETOOTH-tilslutning.

   Se Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder angående detaljer.

   Når BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, er BLUETOOTH-tilslutningen oprettet.

  3. Tryk på W.PARTY CHAIN på systemet.

   [CHAINING] blinker på displayet.

   Tilslutningen til BLUETOOTH-enheden afbrydes automatisk, når først systemet går ind i den trådløse Party Chain-opsætningstilstand.

 3. Tilslut en andet eller efterfølgende systemer som en festgæst.

  Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af MHC-V43D som det andet eller efterfølgende system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at tilslutte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

  1. Sikr dig, at [BT AUDIO] vises på displayet af det andet eller efterfølgende system.

   Hvis ikke, skal du udføre trin nummer 1.

  2. Tryk på W.PARTY CHAIN på det andet eller efterfølgende system.

   Tip!

   • Tilslut det andet system inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres systemindstillingen.

   [HOST] vises på displayet af det første system.

   [GUEST XX]* vises på displayet af det andet eller efterfølgende system.

   * XX angiver det nummer, som er tildelt enheden, der er tilsluttet som festgæsten.

  3. For at tilslutte yderligere systemer skal du gentage trinnummer 3– 1 og nummer 3– 2.

   Tip!

   • Når du tilslutter et tredje eller efterfølgende systemer, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen af det forrige system. Efter 30 sekunder eller mere kan systemet ikke tilsluttes.

   • Hvis du ønsker at tilføje et andet system efter tilslutning (30 sekunder eller mere), skal du holde ned på W.PARTY CHAIN på det første system, og derefter udføre trinnummer 3– 1 og nummer 3– 2.

 4. Vent 30 sekunder efter den sidste festgæst er tilsluttet.

  [P.CHAIN] stopper med at blinke på displayet af festværten, og BLUETOOTH-enheden gentilslutter til festværten.

 5. Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

  Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.

  Den samme musik afspilles fra alle systemer.

  Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden eller festværten, justeres lydstyrkerne på festgæsterne automatisk.* Du kan også justere lydstyrken på hver enkel af festgæsterne.

  * Afhængigt af den tilsluttede enhed synkroniseres lydstyrken muligvis ikke med den lydstyrke, som du justerede på festværten.

Synkronisering af indstillinger i en trådløs Party Chain

Når der er blevet oprettet en trådløs Party Chain, ændres de følgende indstillinger på festværten og festgæsterne:

 • MEGA BASS-indstillingerne på festgæster synkroniseres med festværten.

 • Karaoke-indstillingen (Stemmefader, toneartkontrol og mikrofonekko) på både festvært og festgæster slås fra.

 • Party Light-indstillingerne på festgæsterne synkroniseres med festværten.

 • DJ-effekt på både festvært og festgæster er slået fra.

 • Lydfeltindstillinger vender tilbage til standarderne på både festværten og festgæster.

 • Når lydstyrken på festværten justeres, synkroniseres lydstyrken på festgæsterne med lydstyrken på festværten. Men selv hvis lydstyrken på festgæsten justeres, ændres lydstyrken ikke på festværten.

 • Når festværten slukkes, slukker festgæsterne også.

Tip!

 • Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funktion på "Sony | Music Center".

 • Det, du kan gøre med den trådløse Party Chain-funktion, afhænger af de systemer, som du tilslutter.

 • Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

 • Når du ser film vha. den trådløse Party Chain-funktion, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.

 • Den trådløse Party Chain-funktion er kun til rådighed, når systemet er i BLUETOOTH-funktion.

 • Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion ved at tilslutte flere typer lydsystemer, fungerer lyset muligvis ikke afhængigt af rækkefølgen af de systemer, som du tilsluttede. I dette tilfælde skal du indstille det system, hvis lys ikke fungerer, som festværten.

 • Mens den trådløse Party Chain-funktion er aktiv, kan du ikke vælge noget andet system som en ny festvært.

 • Når du anvender mikrofonen, eller spiller en guitar på festværten, udsendes lyden ikke fra festgæsterne.

 • Sleeptimeren og den automatiske standbyfunktion fungerer ikke på festgæsterne.