[OVER CURRENT] vises på displayet.

  • Der er blevet detekteret et problem med niveauet af elektrisk strøm fra (USB)-porten på systemet. Sluk for systemet og fjern USB-enheden fra porten. Sørg for, at der ikke er noget problem med USB-enheden. Hvis dette displaymønster varer ved, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.