Om meddelelser

En af de følgende meddelelser vises eller blinker muligvis på displayet under betjening.

Meddelelse Årsag
CANNOT PLAY
  • Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.

  • Der er sat en DVD VIDEO med uunderstøttet regionskode i.

CODE 01/SGNL ERR Der indføres et uunderstøttet lydsignal fra det tilsluttede tv's HDMI IN (ARC)-stik. (Se Der høres ingen tv-lyd fra systemet. [CODE 01] og [SGNL ERR] vises på displayet..)
DATA ERROR
  • Filen er oprettet i et uunderstøttet format.

  • Filendelsen matcher ikke filformatet.

DEVICE ERROR USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er tilsluttet en ukendt enhed.
DEVICE FULL Hukommelsen på USB-enheden er fuld.
ERASE ERROR Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden mislykkedes.
FATAL ERROR USB-enheden blev fjernet under overførsel eller slettebetjening, og kan være blevet beskadiget.
FOLDER FULL Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af mapper har nået dets maksimum.
NoDEVICE Der er ikke tilsluttet nogen USB-enhed, eller der er tilsluttet en uunderstøttet enhed.
NO DISC Der er ingen disk i systemet.
NO MUSIC Der er ingen understøttede lydfiler på afspilningskilden.
NO SUPPORT Der er tilsluttet en uunderstøttet USB-enhed, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.
NO VIDEO Der er ingen understøttede videofiler på afspilningskilden.
NOT USE Du forsøgte at udføre en specifik betjening under forhold, hvor den betjening er forbudt.
OVER CURRENT Der blev detekteret en overstrøm fra (USB)-porten.
PROTECT USB-enheden er skrivebeskyttet.
PUSH STOP Du forsøgte at udføre en betjening, som kun kan udføres, når afspilningen er stoppet.
READING Systemet læser information på disken eller USB-enheden. Visse betjeninger er ikke til rådighed.
REC ERROR Overførslen startede ikke, stoppede halvvejs eller kunne ikke udføres.
TRACK FULL Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af filer har nået dets maksimum.