Nyd musik med lys (Party Light/Speaker Light)

Systemet lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

  1. Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT under afspilning for at vælge [LED ON].

    Delene af systemet illustreret nedenfor lyser.

  2. Tryk gentagne gange på LIGHT MODE for at vælge den lystilstand, som du ønsker.

    Lystilstanden er anderledes, når trådløs Party Chain- eller Stereo Pair-funktionen er aktiveret.

For at slukke for lyset

Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT for at vælge [LED OFF].

Bemærk!

  • Se ikke direkte på den lysudsendende del når lyset er tændt.

  • Hvis lysstyrken på lyset er blændende, skal du slå rumbelysningen til eller slå lyset fra.

  • Du kan slå lyset til eller fra, når demonstrationen er slået til.