Sådan slås demonstrationstilstanden fra

Demonstrationstilstanden er slået til på købstidspunktet. Når du tilslutter systemet til en stikkontakt vha. netledningen, starter demonstrationen automatisk. Meddelelserne om hovedfunktionerne på dette system ruller over displayet, og lyset tændes.

  1. Mens systemet er slukket, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY, indtil demonstrationen slukkes (Strømbesparelsestilstand).

    Displayet og lyset slukker for at spare strøm.

For at aktivere demonstrationstilstanden

Tryk på DISPLAY.

Tip!

  • For at slukke for lyset under demonstration skal du trykke på PARTY LIGHT.