Brug af stemmevejledningen

VIGTIGT: STEMMEVEJLEDNINGEN PÅ DETTE SYSTEM ER KUN TIL RÅDIGHED PÅ ENGELSK.

 1. Tryk på OPTIONS.
 2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [VOICE GUIDANCE], og tryk derefter på (enter).
 3. Tryk på (op)/(ned) for at vælge [ON], og tryk derefter på(enter).

  Stemmevejledningen er aktiveret.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

  Afhængigt af systemets status udsendes stemmevejledningen fra systemet som følger:

  • Når systemet indstilles til parringstilstanden: "BLUETOOTH pairing"

  • Ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH connected"

  • Når afbrudt fra en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH disconnected"

For at deaktivere stemmevejledningen

Vælg [OFF] i trin nummer 3.

For at justere niveauet af stemmevejledningen

 1. Tryk på OPTIONS.

 2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [SAMPLER], og tryk derefter på (enter).

 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at justere niveauet for stemmevejledningen, og tryk derefter på (enter).

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk!

 • Lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen ændres i overensstemmelse med systemets lydstyrkeniveau. Men i visse tilfælde ændres lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen muligvis ikke.

 • I visse tilfælde kan der muligvis være en forsinkelse i udgangen af stemmevejledningen, eller stemmevejledningen fungerer muligvis ikke.