Personliggørelse af dit eget lys

Du kan specificere mønstret og farven for lys for at skabe dit eget lys vha. "Fiestable".

  1. Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.
  2. Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.
  3. Berør [Illumination].

    Der vises en liste over lysmønstre og farvepalette på appskærmen.

  4. Berør et hvilket som helst af lysmønstrene.

    Du kan ændre lysfarven og hastigheden af blink ved at bevæge din finger på farvepaletten.