System fungerer ikke ordentligt.

Nulstil systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.

Brug kontrolknapperne på systemet for at udføre denne betjening.

 1. Kobl netledningen fra systemet, og kobl den derefter til igen.
 2. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.
 3. Hold ned på GUITAR og MEGA BASS i ca. 3 sekunder.

  Efter alle indikatorerne på systemet blinker i mere end 3 sekunder, nulstilles alle brugerkonfigurerede indstillinger som fx parringsregistreringsinformationen til standardindstillingerne fra fabrikken.

  [RESET] vises på displayet.

  Efter nulstillingen er færdig, genstarter systemet automatisk. Tryk på(strøm) for at tænde for systemet.

  Alle brugerkonfigurerede indstillinger som fx parringsregistreringsinformationen nulstilles til standardindstillingerne fra fabrikken (undtagen for visse af opsætningsmenuens indstillinger). For at nulstille alle opsætningsmenuens indstillinger skal du se Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard.