Visning af information for en disk

Du kan få vist den følgende information på en disk på tv-skærmen og displayet.

Hold ned på SHIFT og tryk gentagne gange på DISPLAY under afspilning.


Eksempel:

Illustration af en diskinformationsvisning

 1. Afspilningsinformation

  Afspilningstid og resterende tid

 2. Bithastighed

 3. Medietype

 4. Afspilningsstatus

 5. Forskellige navne

  • Filnavn, mappenavn

  • Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

Bemærk!

 • Afhængigt af kilden som afspilles, kan vis information eller visse tegn ikke vises.

 • Afhængigt af afspilningstilstanden kan den viste information muligvis være anderledes.

 • Dette system kan understøtte ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

 • Hvis navnet indeholder tegn, som ikke kan vises, vises de tegn som [_].

Tryk gentagne gange på DISPLAY når systemet er tændt.

Du kan få vist informationen som følger:

 • Afspilningstid/resterende tid

 • Filnavn, mappenavn

 • Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

Bemærk!

 • Navnet vises muligvis ikke afhængigt af tegnene.

 • Afspilningstid for lydfiler og videofiler vises muligvis ikke korrekt.

 • Den resterende afspilningstid for en lydfil kodet vha. en VBR (variabel bithastighed) vises ikke korrekt.