Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.

 • [DISC]*1: Afspiller disken.

 • [FOLDER]*2: Afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken.

 • [DISC (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler på disken.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]*2: Blander alle lydfiler i den specificerede mappe på disken.

*1 Standardindstilling

*2 Kan ikke vælges for AUDIO CD.

Bemærk!

 • [FLDR] og [SHUF] slukker på displayet, når normal afspilning indstilles til [DISC].

 • [FLDR] lyser på displayet, når normal afspilning er indstillet til [FOLDER].

 • [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [DISC (SHUFFLE)].

 • [FLDR] og [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Blandet afspilning kan ikke udføres for videofiler.

 • Blandet afspilning annulleres når du:

  • åbner diskskuffen.

  • udfører synkroniseret overførsel.

  • ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

 • Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe eller et spor til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE.

Afhængigt af typen af disk eller fil er visse indstillinger muligvis ikke til rådighed.

 • [OFF]*: Afspiller ikke gentaget.

 • [ALL]: Gentager alle spor eller filer i den valgte afspilningstilstand.

 • [DISC]: Gentager alt indhold (kun DVD VIDEO og VIDEO CD).

 • [TITLE]: Gentager den aktuelle titel (kun DVD VIDEO).

 • [CHAPTER]: Gentager det aktuelle kapitel (kun DVD VIDEO).

 • [TRACK]: Gentager det aktuelle spor.

 • [FILE]: Gentager den aktuelle videofil.

* Standardindstilling

For at annullere gentaget afspilning

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE for at vælge [OFF].

Bemærk!

 • [gentagelsesikon] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [ALL] eller [DISC].

 • [kombination af gentagelsesikon og nummer 1-ikon] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].

 • Du kan ikke udføre gentaget afspilning med VIDEO CD under PBC-afspilning.

 • Afhængigt af DVD VIDEO'en kan du ikke udføre gentaget afspilning.

 • Gentaget afspilning annulleres når du:

  • åbner diskskuffen.

  • slukker for systemet (kun DVD VIDEO and VIDEO CD).

  • ændrer funktionen (kun DVD VIDEO and VIDEO CD).

  • udfører synkroniseret overførsel.

  • ændrer MEDIA MODE-indstillingen.