Forskellige afspilningsbetjeninger

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Søgning efter et specifikt spor (på AUDIO CD)

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på (enter).

Søgning efter en/et specifik(t) titel/kapitel/scene/spor/indeks (på DVD VIDEO/VIDEO CD)

 1. Tryk gentagne gange på SEARCH under afspilning for at vælge søgningstilstanden.

 2. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste den/det ønskede titel, kapitel, scene, spor eller indeksnummer, og tryk derefter på (enter).

  Afspilning starter.

Bemærk!

 • På VIDEO CD med PBC-afspilning skal du trykke på SEARCH for at søge efter scenen.

 • På VIDEO CD uden PBC-afspilning skal du trykke på SEARCH for at søge efter sporet og indeks.

For at søge efter et særligt punkt vha. tidskoden (på DVD VIDEO)

 1. Tryk gentagne gange på SEARCH under afspilning for at vælge tidssøgningstilstanden.

 2. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste tidskoden, og tryk derefter på (enter).

  Eksempel: For at finde en scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder skal du holde ned på SHIFT og trykke på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

  Hvis du laver en fejl, skal du holde ned på SHIFT og trykke på CLEAR for at annullere nummeret.

For at søge vha. DVD-menuen (på DVD VIDEO)

 1. Tryk på DVD/TUNER MENU.

 2. Tryk på(op)/(ned)/(venstre)/(højre), eller hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge den titel eller det emne du ønsker, og tryk derefter på(enter).

Ændring af kameravinklerne (på DVD VIDEO)

Tryk gentagne gange på ANGLE under afspilning for at vælge den ønskede kameravinkel.

Valg af undertekstindstillingen (på DVD VIDEO)

Tryk gentagne gange på SUBTITLE under afspilning for at vælge det ønskede undertekstsprog eller slå undertekster fra.

Ændring af sproget/lyden (på DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at vælge det ønskede lydformat.

DVD VIDEO

Du kan vælge lydformatet eller sproget, når kilden indeholder flere lydformater eller flersproget lyd.

Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se Sprogkodeliste for at bekræfte hvilket sprog, koden repræsenterer. Når det samme sprog vises to eller flere gange, er DVD VIDEO optaget i flere lydformater.

VIDEO CD/AUDIO CD/lydfil

Du kan ændre lydudgangen.

 • [STEREO]*: Stereolyden.

 • [1/L]/[2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal.

SUPER VIDEO CD

 • [1:STEREO]*: Stereolyden fra lydspor 1.

 • [1:1/L]/[1:2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal for lydspor 1.

 • [2:STEREO]: Stereolyden fra lydspor 2.

 • [2:1/L]/[2:2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal for lydspor 2.

* Standardindstilling

Afspilning af en VIDEO CD med PBC-funktioner (på VIDEO CD)

Du kan anvende PBC (Afspilningskontrol)-menuen for at nyde de interaktive funktioner på VIDEO CD (VIDEO CD version 2.0 og Super VCD).

 1. Tryk på(afspil) for at afspille en VIDEO CD med PBC-funktioner.

  PBC-menuen vises på tv-skærmen.

 2. Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge det ønskede emnenummer, og tryk derefter på(enter).

 3. Fortsæt afspilning i overensstemmelse med vejledningen på menuen.

Bemærk!

 • PBC-afspilning annulleres, når gentaget afspilning aktiveres.

For at annullere PBC-afspilning

 1. Tryk på(forrige) eller(næste) eller hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge et spor, når afspilning er stoppet.

 2. Tryk på(afspil) eller(enter).

  Afspilning starter fra det valgte spor.

For at vende tilbage til PBC-afspilning

Tryk to gange på(stop) og tryk derefter på(afspil).

Genoptaget afspilning på multidisk (på DVD VIDEO/VIDEO CD)

Dette system kan gemme genoptagelsespunkter for afspilning for op til 6 diske og genoptager afspilning, når du indsætter den samme disk igen. Hvis du gemmer et genoptagelsespunkt for afspilning for den 7. disk, slettes genoptagelsespunktet for den første disk. For at aktivere denne funktion skal du indstille [GENOPTAGET AFSPILNING] i [SYSTEMINDSTILLING] til [TIL].

Bemærk!

 • For at afspille fra begyndelsen af disken skal du trykke på(stop) to gange, og derefter trykke på(afspil).