Afspilning starter ikke fra den første fil.

  • Indstil afspilningstilstand til normal afspilning.