Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden

Du kan slette lydfiler eller mapper på den USB-enhed, som er tilsluttet til systemet.

 1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
 2. Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIC].
 3. Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 4. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [ERASE], og tryk derefter på (enter).

  Mappelisten vises på tv-skærmen.

 5. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge en mappe og tryk derefter på (enter).

  Fillisten vises på tv-skærmen.

 6. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette, og tryk derefter på (enter).

  Hvis du ønsker at slette alle lydfilerne i mappen, skal du vælge [ALL TRACKS] på listen.

  [FOLDER ERASE] eller [TRACK ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.

  For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på (stop).

 7. Tryk på(enter).

  [COMPLETE] vises på displayet.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk!

 • Du kan kun slette den understøttede lydfil, MP4-formatfil og 3GP-formatfil.

 • Du kan ikke slette lydfiler eller mapper, når blandet afspilning er valgt. Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning inden sletning.

 • Slettebetjening er forbudt, når diskskuffen er åbnet.

 • Fjern ikke USB-enheden under slettebetjeninger.