Systemet tænder ikke, selvom tv'et tændes.

  • Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP, og indstil derefter [HDMI INDSTILLING] – [KONTROL TIL HDMI] til [TIL]. Tv'et skal understøtte Kontrol til HDMI-funktionen. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

  • Kontroller højttalerindstillingerne for tv'et. Tænd/sluk af systemet synkroniseres med højttalerindstillingerne på tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

  • Hvis lyden blev udsendt fra tv'ets højttalere den forrige gang, tænder systemet ikke, selv når tv'et tændes.