Lydfiler eller -mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

  • Kontroller om USB-enheden er skrivebeskyttet.

  • USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under sletningen. Slet den delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.