Lytning til den indbyggede lyddemonstration

Hold ned på(afspil) på systemet i mere end 2 sekunder.

Den indbyggede lyddemonstration afspilles.

For at stoppe demonstrationen

Tryk på (stop) på systemet.