Parring kan ikke udføres.

  • Du kan ikke udføre parring ved blot at holde ned på BLUETOOTH/PAIRING på systemet. Sørg for at aktivere BLUETOOTH-funktionen først og hold derefter ned på BLUETOOTH/PAIRING to perform pairing.

  • Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.

  • Parring er muligvis ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder til stede i nærheden af systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.

  • Sørg for at indtaste den korrekte adgangsnøgle, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-enheden.