Lytning til DAB-radio

Inden lytning til DAB-radioen (Digital Audio Broadcasting) skal du tilslutte en DAB/FM-ledningsantenne (luft) (medfølger) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet og stille ind på en DAB/DAB+-station, som du ønsker at lytte til.

 1. Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet.

 2. Tilslut netledningen og tænd for systemet ved at trykke på (strøm).
 3. Tryk på FUNCTION gentagne gange for at vælge [TUNER DAB].

  Når du anvender TUNER DAB-funktionen for første gang efter anskaffelse eller nulstilling af systemet, starter scanning automatisk. Scanningsforløbet angives som [SCAN***%].

  Afhængigt af de DAB/DAB+-stationer som er til rådighed i dit område, kan scanning muligvis tage nogle få minutter. Efter scanning er gennemført, gemmer systemet alle tilgængelige DAB/DAB+-stationer og stiller ind på den først tilgængelige station.

  Bemærk!

  • Hvis dit land eller din region ikke understøtter DAB/DAB+-udsendelser, vises [NoSIGNAL] på displayet.

 4. Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på den station, som du ønsker at lytte til.

Bemærk!

 • Når du stiller ind på en DAB/DAB+-station, kan det muligvis tage nogle få sekunder, før du hører nogen lyd.

 • Hvis den station, som du stillede ind på, ikke sender programmet på det tidspunkt, vises [OFF-AIR] på displayet.