FM-stereomodtagelse er støjfyldt.

  • For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation skal du trykke gentagne gange på REPEAT/FM MODE indtil [ST] slukker på displayet.

    Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen vil forbedres.