[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

  • Læseprocessen kan tage lang tid i de følgende tilfælde.

    • Der er mange mapper eller filer på USB-enheden. For detaljer skal du se "Bemærkninger om afspilbare filer" i Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed.

    • Filstrukturen er ekstrem kompleks.

    • Hukommelseskapaciteten er stor.

    • Den interne hukommelse er fragmenteret.