Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

  1. Tryk på BLUETOOTH/PAIRING på systemet.

    [BT AUDIO] vises på displayet.

Bemærk!

  • Afhængigt af BLUETOOTH-enheden afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk, når du stopper afspilning.