Disken skubbes ikke ud.

  • Du kan ikke skubbe disken ud under synkroniseret overførsel eller REC1-overførsel. Tryk på(stop) for at annullere overførslen, og tryk derefter på (åbn/luk) på systemet for at skubbe disken ud.

  • Konsulter din nærmeste Sony-forhandler.