Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard

Du kan returnere opsætningsmenuens indstillinger (med undtagelse af [BØRNESIKRING]-indstillinger) til standardindstillingerne.

  1. Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

    Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

  2. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [SYSTEMINDSTILLING], og tryk derefter på (enter).
  3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [NULSTIL], og tryk derefter på (enter).
  4. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge [YES], og tryk derefter på (enter).

    Det tager nogle få sekunder at gennemføre. Tryk ikke på (strøm) under nulstilling af systemet.